..:: HÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH -SPECIALIZED CHEMISTRY


PHÂN TÍCH KỸ THUẬT - TECHNOLOGICAL ANALYSIS Muốn cập nhật kiến thức về phương pháp này thì vào đây PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÍ - CHROMATOGRAPHY ANAL Hãy vào đây post về những chủ đề này nha PHÂN TÍCH ĐIỆN HOÁ - ANALYTICAL ELECTROCHEMISTRY Ai muốn share những kiến thức về phương pháp này thì post vào đây KIẾN THỨC HOÁ PHÂN TÍCH - ANALYTICAL CHEMISTRY FOR KIẾN THỨC HOÁ LÝ - PHYSICAL CHEMISTRY FORUM Moderators: aqhl, thanhatbu_13, chocolatenoir, F91 MÔ HÌNH HOÁ TRONG HỮU CƠ - SIMULATION AND MODELING Mọi vấn đề của hữu cơ, nhưng được nhìn dưới góc độ lượng tử, với sự tương tác giữa các orbital… THỦ THUẬT VÀ MẸO VẶT GIÚP BẠN - TIPS FOR YOU NGUYÊN TỐ KHÔNG CHUYỂN TIẾP - CHEMISTRY OF NON-TRA Đó là những nguyên tố s, p trong bảng phân loại tuần hoàn. PHYSICAL ORGANIC CHEMISTRY NGUYÊN TỐ CHUYỂN TIẾP - CHEMISTRY OF TRANSITION EL Đó là những nguyên tố d , f trong bảng phân loại tuần hoàn XÚC TÁC VÔ CƠ - CATALYTIC INORGANIC FORUM Vào đây để bàn về vấn đề khó trong vô cơ là xúc tác vô cơ ELECTROCHEMISTRY KIẾN THỨC HOÁ VÔ CƠ - INORGANIC CHEMISTRY FORUM TỔNG HỢP VÔ CƠ - INORGANIC SYNTHESIS FORUM Các phương pháp về tổng hợp các hợp chất trong vô cơ post tại đây CHEMICAL ENGINEERING NMR-UV-IR-VIS-MASS Box này chúng ta sẽ cùng nhau học về phổ VẬT LIỆU VÔ CƠ - INORGANIC MATERIAL CHEMISTRY Những vật liệu ứng dụng trong đời sống được làm từ các hợp chất vô cơ post vào đây PHÂN TÍCH TRẮC QUANG - PHOTOMETRIC ANALYSIS Những bài về phương pháp này post vào đây. THỬ THÁCH - CHALLENGES Cuộc thi hóa hữu cơ sẽ tổ chức trong đây HOÁ HỌC CHẤT RẮN - SOLID STATE CHEMISTRY Những bài post có liên quan đến chủ đề này thì vào đây TỔNG HỢP HỮU CƠ - ORGANIC SYNTHESIS FORUM Các kiến thức cũng như kinh nghiệm về tổng hợp hữu cơ, anh em có thể chia sẽ vào đây ! HỢP CHẤT THIÊN NHIÊN - NATURAL COMPOUND FORUM Mọi sự hiểu biết về hợp chất thiên nhiên, các công nghệ tách, chiêt… các bạn có thể chia sẽ được vào đây ! PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHỔ NGUYÊN TỬ - ANALYTICAL A Những thắc mắc về phương pháp này post vào đây HOÁ SINH & HOÁ DƯỢC - BIOCHEMISTRY & PHARMACEUTICA Đây là mảng rất thú vị và ứng dụng của hó hữu cơ, ai có kinh nghiệm thì chia sẽ nhé ! POLYMERS & COMPOSITES CƠ SỞ LÝ THUYẾT HOÁ LÝ Các học phần Hoá Lý cơ sở trong chương trình Đại học: Nhiệt Động Học, Hoá Keo, Hoá Lượng tử cơ sở, Điện hoá cơ sở, Động học… MATERIALS SCIENCE & MICRO-NANOTECHNOLOGY CƠ SỞ LÝ THUYẾT HÓA PHÂN TÍCH NỀN TẢNG HỮU CƠ - FUNDAMENTAL ORGANIC CHEMISTRY Những vấn đề đại cương của hữu cơ anh em có thể thảo luận ở đây ! KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM - LAB SKILLS KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ - ORGANIC CHEMISTRY FORUM CATALYSIS THEORETICAL AND COMPUTATIONAL CHEMISTRY
Chủ đề Trả lời Lượt xem Hoạt động
0 241 Tháng Tư 8, 2020
182 30117 Tháng Ba 7, 2023
17 2613 Tháng Hai 8, 2023
8 1145 Tháng Hai 6, 2023
0 41 Tháng Một 7, 2023
0 71 Tháng Mười Một 13, 2022
0 98 Tháng Mười Một 8, 2022
0 76 Tháng Mười Một 2, 2022
0 85 Tháng Mười 2, 2022
0 81 Tháng Chín 29, 2022
10 3634 Tháng Chín 19, 2022
1 131 Tháng Tám 26, 2022
220 50987 Tháng Bảy 30, 2022
1 224 Tháng Bảy 10, 2022
8 2034 Tháng Bảy 6, 2022
1 582 Tháng Sáu 22, 2022
15 4763 Tháng Tư 28, 2022
0 119 Tháng Tư 11, 2022
0 518 Tháng Bảy 27, 2020
29 4981 Tháng Mười Một 4, 2020
0 1834 Tháng Mười Hai 8, 2006
0 1187 Tháng Một 27, 2008
0 682 Tháng Sáu 10, 2008
0 978 Tháng Mười 23, 2008
0 2010 Tháng Mười 25, 2008
0 1524 Tháng Mười 26, 2008
0 1290 Tháng Mười Một 28, 2008
0 611 Tháng Ba 11, 2009
0 1172 Tháng Ba 31, 2009
0 1563 Tháng Một 2, 2010