2 bài trọng tâm đề thi Phan Bội Châu

Câu 4 ( 5 điểm ) Cho x gam 1 muối halogen của 1 kim loại kiềm t/d với 250 ml dung dịch H2SO4 đặc, nóng vừ đủ . Sau khi pu xảy ra hoàn toàn, thu đc hỗn hợp sản phẩm A trong đó có 1 khí B ( mùi trứng thối ) . Cho khí B tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 dư thu được 47,8g kết tủa màu đen. Phần sản phẩm còn lại, làm khô thu được 342,4 gam chất rắn T . Nung T đến khối lượng ko đổi, thu được 139,2 gam muối M duy nhất

  1. tính CM của dd H2SO4 ban đầu
  2. xác định công thức phân tử muối halogen
  3. tính x

thôi muộn rồi mọi người làm bài này trước đã hen , mai post thêm , buồn ngủ wa’ :020:

Bài này có trong tuyển tập Olympic Việt Nam và Quốc tế đấy. Đáp án là KI: Các Ptpứ quan trọng là: 2KI + H2SO4 => K2SO4 + 2HI 8HI + H2SO4 => H2S + 4I2 + 4H2O Tổ hợp lại: 8KI + 5H2SO4 => 4K2SO4 + 4I2 + H2S + 4H2O Pb(NO3)2 + H2S => PbS (đen) + 2HNO3 => C(H2SO4) = 4M (Nồng độ này cũng không đặc lắm nhỉ?); x = 265,6 gam

hjx hjx đúng là đề phan . Khó nhằn !