2 Kim loại tác dụng 2 muối

Cho hỏi 2 Kim loại tác dụng 2 muối thì sẽ thế nào nhỉ

Đưa bài lên chứ, hỏi zậy sao trả lời em

giả sử 2 kl là A và B và dd chứa 2 ion kl C+ và D+(dk A,B trước C,D và C+>D+ trong dãy điện hóa ) Nếu em bik số mol ban đầu của các chất thì chỉ cần tính số mol theo thứ tự pu sau A td D+ A td C+(nếu dư A, hết D+) B td D+(nếu hết,dư D+) Nếu ko bik số mol thì dựa trên số ion đề cho rùi dự đoán chất nào dư,còn Em nên dùng pp:tổng e cho = tổng e nhận để jai cho nhanh

thanhk anh nha :tinh (