Ai giỏi hóa thì nhảy vào đây

Câu hỏi:Tìm ‘‘một’’ phương trình điều chế Na kim loại từ dung dịch NaNO3 ???

nhiệt phân sao đó cho tác dụng hCl sau đó nhiệt phân thì thu Na

Bạn lưu ý.Chỉ dùng một phương trình phản ứng thôi

Điện phân dd NaNO3 với nồng độ thích hợp với điện cực Âm là thủy ngân trong trường hợp điện phân, quá thế của Na với điện cực là Hg sẽ có thế nhỏ hơn H+ Na tạo thành sẽ tan vào Hg tạo hỗn hống hống. sau đó để bay hơi hỗn hống này thu được Na :2:

ý kiến của bạn cũng rất thú vị nhưng đây chưa phải là đáp án chính xác

Mình hok rành lắm về điện phân(chưa được học,hixx),nhưng mà thấy ý kiến của bạn bantaylua đúng thì phải!!!1 bài loại thế này đâu chỉ có 1 cách làm,bạn dựa vào đâu mà kêu là bạn ấy làm hok đúng!!!

Gần như không thể điều chế Natri kim loại từ dung dịch muối của nó vì sản phẩm tạo thành sẽ phản ứng ngay với nước. Kể cả phương pháp điện phân dung dịch cũng không thu được sản phẩm như ý. Ngày nay trong công nghiệp người ta điện phân nóng chảy muối ăn để thu được natri kim lọai tinh khiết (trên 95%). Đầu tiên dùng hỗn hợp NaCl, CaCl2 nóng chảy cho vào thùng lớn có bản sắt kim loại bên dưới, phía trên là than dùng làm điện cực. Sau điện phân thì Natri kim loại có tỉ trọng nhẹ nhất sẽ nổi lên trên, ngoài ra còn có khí Cl2. Do nhiệt độ nóng chảy của NaCl cao (khoảng 800oC) nên ng ta thêm CaCl2 vào để hạ xuống dưới 700oC. Mặc dù NaNO3 có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiều (khoảng 300oC) nhưng không rẻ và nhiều bằng NaCl.

nếu mình nhớ ko nhầm thì đây là pp điều chế NaOH nguyên chất. còn chuyện làm Hg bay hơi từ hỗn hống để lấy Na ko bít có đc ko

Ôi, thế em không giỏi là em không vào dc ạ :-ss http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6THY-3VS95H1-6X&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1023140691&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=08247bc6199ce7f12b1c54b50efa9d39 Không bik có phải ý bạn là thế này không: NaNO3 + KCl (dpnc) -> Na + 1/2Cl2 + KNO3 Btw, nếu không phải thì xem link phía trên.

mình nhớ ko nhầm là điện phân nóng chảy!

Câu hỏi:Tìm ‘‘một’’ phương trình điều chế Na kim loại từ dung dịch NaNO3 ???

Đề có bảo dung môi là nước hay là chất lỏng kiểu gì đâu :smiley:

Ôi, thế em không giỏi là em không vào dc ạ :-ss http://www.sciencedirect.com/science...1c54b50efa9d39 Không bik có phải ý bạn là thế này không: NaNO3 + KCl (dpnc) -> Na + 1/2Cl2 + KNO3 Btw, nếu không phải thì xem link phía trên.

dmôi là KCl, cũng đc lắm chứ

Bạn đã xem những gì trong đường link mà mình ps chưa ?

Bài bài khanh send link đây: http://rapidshare.com/files/284983797/1.pdf

link die rồi bạn à!:6:

Bạn load lại nhiều lần nữa thử xem. Mình vẫn load tốt mừ!

Load = IE

Load = FF