ai giúp mình nào?

nếu bài toán cho đốt cháy ht este thu được nCO2=nH2O thì có thể kl là este no đơn chức dc ko? :014::24h_035:

chắc chắn là este no đơn chức rùi. nếu đa chức thì nH2O nhỏ nCO2 mà

điều này là chắc chắn rồi,do este no đơn có một nối đôi nên khi đốt cho nH2O=nCO2:nghe (