ái lực sắc ký

Em đang tìm hiểu về phương pháp sắc ký ái lực nhưng em k hiểu về nó. Có thể giới thiệu tổng quan về phương pháp này giúp em được không ạ.

theo mình nghĩ bạn làm sắc ký ái lực là bạn khảo sát sự khác nhau giữa tương tác của chất cần phân tích với pha tĩnh và pha động khác nhau (nên ta có thể thay đổi pha tĩnh và pha đông , nhưng tốt nhất nên thay đổi pha động thì dễ hơn nhiều(như độ phân cực của pha động)) than

um theo mình biết thì tương tác của pha tĩnh và pha động trong sắc kí gồm:

  • tương tác Walldeval
  • trao đổi ion
  • các lực lưỡng cực lưỡng cực
  • lực hidro