ai pro hướng dẫn mình với

Mình đang học hóa hữu cơ, phần hiệu ứng cảm ứng với hiệu ứng liên hợp thấy khó hiểu cực kì. Học hay bị loạn nhất là mấy chỗ nhường e nhận e ấy. quy tắc thế nó ảnh hưởng ntn nữa???

bạn trình bạy cụ thể chỗ nào bạn không hiểu đi. Nhường hay nhận e do tính chất có nguyên tử đó thôi, có thể xem xét dựa trên độ âm dien xem no positif hay negatif.