ảnh hưởng của xúc tác Mn2+

:vanxin( mấy đại ca giải thích hộ em cơ chế của phản ứng: KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4 -> MnO4 + K2SO4 + CO2 + H2O ( với xúc tác là 1 hạt MnCl2 ) . Với cơ chế của phản ứng tiến hành theo con đường có năng lượng hoạt động hóa nhỏ hơn so với khi ko có xúc tác MnCl :017::4: Em phải viết báo cáo thí nghiệm hóa ( nếu ko làm được thì…:treoco ( )

Không biết bạn có nhầm sản phẩm của phản ứng trên không!? sản phẩm đúng là Mn2+ chứ không phải MnO4. Phản ứng này lúc đầu xảy ra chậm nên cần đun nóng, sau đó nhanh dần do Mn2+ sinh ra làm xúc tác cho phản ứng như bạn nói bên trên. (cách khác là thêm MnCl2 vào từ đầu). Phản ứng này chậm là do:

  1. Có sự thay đổi cấu trúc giữa tác chất và sản phẩm: MnO4 --> Mn2+
  2. Sản phẩm là khí: CO2
  3. Tác chất cùng dấu: MnO4(-) và C2O4(2-).

Khi thêm Mn2+, có phản ứng sau: MnO4- + Mn2+ + H+ --> Mn3+ + H20. Ion Mn3+ có tính oxyhoa mạnh và trái dấu với ion oxalate nên phản ứng giữa hai ion này nhanh hơn. Tôi không rành lắm cách giải thích qua “năng lượng hoạt hóa”. Hy vọng có thể giúp bạn phần nào. Thân ái

Thx bác :012:, iem đánh nhầm MnSO4 :smiley: . Híc :021:, có bác nào rành năng lượng hoạt hóa giải thích gium iem

Mn+7 trong những môi trường khác nhau thì phản ứng cho ra những sản phẩm, trong môi trường nào tạo ra Mn+2, Mn+4 … giúp em , please!

Như anh giotnuoctrongbienca đã nói đấy thôi. Do 2 ion chất khử và oxi hóa ban đầu đều mang dấu âm nên phản ứng xảy ra khó (năng lượng hoạt hóa cao). Tiến hành cho xúc tác vào thì xảy ra 2 phản ứng trung gian trên với 2 mốc năng lượng hoạt hóa giảm thấp hơn nhiều so với Ea ban đầu.(đều là va chạm giữa các ion trái dấu)

Do đó phản ứng có Ea mới thấp hơn Ea ban đầu ==> xảy ra nhanh hơn :sangkhoai

Tốt nhất là bạn vẽ cái đồ thị năng lượng hoạt hóa ra trong bài báo cáo :smiley: