ảnh hưởng độ kiềm

mình đang gặp một câu hỏi không trả lời được là: ảnh hưởng độ kiềm của nước trong thực phẩm và ý nghĩa của phương pháp phân tích độ kiềm. Mong thấy cô và các bạn trong diễn đàn giúp đỡ.Đầu giờ chiều mai mình phai nộp báo cáo rồi

Câu hỏi của bạn đưa ra khá rộng, bạn có thể nói rõ và cụ thể hơn trong chủ đề bạn đang làm báo cáo? Câu hỏi nằm ở đâu trong lĩnh vực :

  • Phân tích vi sinh trong thực phẩm
  • Bảo quản thực phẩm
  • Chế biến thực phẩm
  • Chủng loại thực phẩm

Nếu có cụ thể hơn thì mọi người mới giúp bạn hiệu quả hơn.

Thân,

câu hỏi của mình về phân tích hóa học trong thực phẩm. Mong cộng đồng mình giúp đỡ với

không ai có thể giúp được mình trả lời câu hỏi về ảnh hưởng của độ kiềm ah?có ai biết chia sẻ với, minh rất cần những thông tin đó