ảnh hưởng sự tạo phức tới thế

Khi trong đ có phức thì nó ảnh hưởng như thế nào tới thế trong dd đó,bạn nào biết trả lời dùm nhé :hun ( thanks

THẾ ĐIỆN CỰC PHẢI KHÔNG ANH ? EM CHƯA RÕ LẮM CÂU HỎI CỦA ANH NHƯNG EM NGHĨ LÀ TA CẦN XÉT THÊM MỘT VÀI YẾU TỐ NHƯ : PHỨC BỀN HAY KHÔNG BỀN (YẾU TỐ KÍCH THƯỚC CỦA ION TRUNG TÂM VÀ LIGAND TRONG VÔ CƠ HAY CÁC HẰNG SỐ LOGARIT TẠO THÀNH TỪNG NẤC CỦA PHỨC). EM NGHĨ TA CẦN TÍNH TOÁN CỤ THỂ RA MỚI BIẾT ĐƯỢC. TRONG MỘT SỐ ĐK CÓ THAY ĐỔI THÌ NỒNG ĐỘ CÁC CẤU TỬ TRONG HỆ CŨNG THAY ĐỔI, DẪN ĐẾN THẾ ĐIỆN CỰC KHÔNG CÒN LÀ TIÊU CHUẨN NỮA, KHI ĐÓ TA PHẢI TÍNH LẠI E NÀY THÌ MỚI KL ĐƯỢC

:kham ( phản ứng tạo phức thì là phức bền ( chỉ có bền ít hay bền nhiều) nên người ta dung là bêta- hằng số bền thay cho K-hằng số không bền nên thế sẽ tăng khi chỉ tạo phức bền với chất khử thế giảm khi chỉ tạo phức với chất ôxihóa khi tạo phức với cả 2 thì thế tăng khi tạo phức bền hơn với chất khử và tăng giảm bao nhiêu thì cần tính toán cụ thể thân :quyet (