Ascorbic Acid và L-Ascorbic Acid

Ascorbic Acid và L-ascorbic Acid, hai loại acid này khác gì nhau về tính chất hóa học?Các bạn làm về hóa giải đáp giúp tôi thắc mắc này với. Cảm ơn

vấn đề này bạn coi lại bên sinh hóa là biết liền ngoài ra có dạng D-ascorbic acid.

L-ascorbic acid và D-ascorbic acid là những đồng phân quang học , nó làm quay ánh sáng phân cực . thường 1 trong 2 cái đồng phân này sẽ có hoạt tính sinh học, nên thường người ta sẽ tổng hợp 1 dạng đồng phân này để ứng dụng vào điều trị bệnh trong y dược. khi nói ascorbic acid là nói chung khi đó ng ta không cần quan tâm đến tác dụng của đồng phân quang học của nó. thân