Aspirin

Các bạn có thể giải đáp giúp mình thắc mắc này không? Cho thí nghiệm sau : Cho vào bình cầu 2,5g axit salixylic ; 3,5 ml anhidrit axetic vào 2 giọt axit sunfuric đặc. Khuấy đều hỗn hợp, đun cách thủy ở 60oC và khuấy trong 15 phút . Axit salixylic tan và aspirin được tạo thành kết tinh nhanh. Lấy bình phản ứng ra khỏi bát cách thủy , để nguội. Thêm 35 ml nước cất và khuấy đều. Lọc lấy sản phẩm trên phễu Bucne. Rửa 2 lần bằng nước cất ( mỗi lần 10 ml) , thu được aspirin thô . Tinh chế sản phẩm bằng cách kết tinh lại như sau : Cho sản phẩm thô vào cốc thủy tinh rồi cho thêm 8 ml etanol, đặt vào bát cách thủy , đun nóng đến 60oC và khuấy trộn đến khi aspirin tan hết . Thêm 40 ml nước nóng 60oC khuấy trộn đến khi aspirin tan hết. Thêm 40 ml nước nóng 60oC khuấy trộn đều hỗn hợp cho tan. Nếu không tan thì lại đun cách thủy cho đến tan hoàn toàn . Làm lại dd trong nước đá, aspirin sẽ kết tinh . Lọc lấy sản phẩm trên phễu Bucne.Rửa sản phẩm bằng nước cất đến khi dịch lọc không cho màu tím với dd FeCl3 1% . Sấy khô sản phẩm ở 60oC trong vòng 30 phút . Cân sản phẩm và tính hiệu suất ?Xác định nhiệt độ nóng chảy của sản phẩm ?

Việc rửa sản phẩm thô đến khi dịch lọc không cho phản ứng với dd FeCl3 nhằm mục đích gì?

cho mình hỏi, khi cho vào ống vài tinh thể aspirin rồi cho nc’ cất rồi cho FeCl3 2% lắc đều rồi đun nóng thì hiện tượng là thế nào???

Chúng ta biết, hợp chất loại phenol có thể tạo với Fe3+ phức màu tím. Axit salixilic cũng thuộc loại hợp chất đó (Có nhóm Oh gắn với nhân thơm) nên nó cũng tạo phức màu tím với Fe3+. Vì vậy việc rửa sản phẩm đến khi không còn pứ với Fe3+ thực chất là để nhận biết sản phẩm đã tinh khiết hay còn axit salixilic thôi. Chúc bạn học tốt! Thân!

bạn nói là thêm FeCl3 1% vào để thử độ tinh khiết của aspirin, FeCl3 sẽ phản ứng với gốc phenol trong axit salixylic, vậy pt phản ứng xảy ra như thế nào?Thầy mình nói làm gì có phản ứng nào xảy ra.

Vậy thì về hỏi thầy của bạn đấy. Còn sinh viên năm 2 trở lên ai cũng biết hợp chất phenol tạo phức với Fe3+ có màu tím (sách Hoá hữu cơ - phần phenol).

Ar-OH + FeCl3 —> Ar-OFeCl2 + HCl

Cho bạn vài màu của hợp chất vòng thơm có nhóm OH Phenol + FeCl3 (màu tím) Cresol + FeCl3 (xanh da trời) Hydro quinine + FeCl3 (xanh da trời) Alpha-naphthol +FeCl3 (xanh lá cây) Beta-naphthol + FeCl3 (xanh lá cây)