Bài giảng phổ của Giáo sư Trần Văn Sung

Mong các bạn sử dụng đúng mục đích. Trước hết là vì chúng ta sau nữa cũng là thể hiện sự kính trọng với tác giả. http://www.mediafire.com/?sharekey=ebe39299ed24a6aeaf924764f9977b1de04e75f6e8ebb871

Tác giả là Viện trưởng Viện Hóa học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Bạn xem có thể chuyển sang dạng file .pdf được không 1/ Vì nhẹ và tốt hơn 2/ Vì bài giảng viết bằng font AB C thì phải trong khi ở VN bộ font tiêu chuẩn nhà nuwosc bây giờ la Unicode

đáp ứng yêu cầu của bạn đây,:24h_021::24h_021:

mình có file pdf của thầy đây. ai có kinh nghiem giai bai tap pho chi minh voi http://www.megaupload.com/?d=2C03BPBT