bài tập điều chế, cần giúp đỡ gấp

anh chị nào giúp em mấy bài tập điều chế này với. :010:Em tìm tư liệu trên mạng mà không có. - điều chế caprolactamnilon-6 từ Phenol - điều chế Nilon-6,6 từ Benzen - Từ Metan điều chế PS, PMA- poli (metylacrylat), Teflon, PPF (nhựa Novolac, nhựa Rezol, nhựa Rezit), PMM- poli (metylmetacrylat). Cám ơn mấy anh chị rất nhiều :24h_031:

ban vao http://vietsciences.free.fr/ vao : giao khoa/hoa hoc (THAY VO HONG THAI) chac co do!

bạn ah` cho mình hỏi cái đó hóa học lớp mấy thế???:tuongquan