Bài tập: đốt cháy hiđrocabon

có bài tập như sau: đốt cháy hoàn toàn 6.72l hỗn hợp X (dktc) gồm hia hiđrocabon A và B thu dc 8.96 lít CO2 (dktc) và 9 gam H2O. xác định công thức phân tử của A và B.

bạn nào giải giúp mình nhá, thank nhìu nhìu !!!:vanxin(:vanxin(

n hh = 0.3 mol n CO2 = 0.4 mol --> C trung bình = 1,333–> có CH4 n H2O = 0.5 mol --> H trung bình = 3,33 —> có 2 chất C lớn hơn 1 và C bé hơn 3 --> C2H2 thử lại thấy đúng

chắc bài này làm M trung bình nhanh hơn…Có phải không bạn charming_boy

Sao đồng hương lại có những sơ suất thế? H trung bình = 3,33 thì Hidrocacbon thứ hai (giả sử là B) phải có 2H < 3,33 < 4H (của CH4). Từ đó ta có B có dạng CnH2. Vì B là chất khí nên B có thể C2H2, C4H2. Ok?:hun (:cuoimim (

uk cám ơn chú bean, đúng là sơ suất thật nhưng bài này vẫn chỉ có 1 nghiệm thôi CnH2 --> nCH4 = 0.2 nCnH2 = 0.1—. 0,1n = 0.4-0.21= 0.2–> n=2 thanhk chú bean