bài tập kim loại

các anh chị ơi em có bài tập nầy làm mãi mà ko ra nên post lên nhờ mọi người !^^ ddA gồm a mol CuSO4 và b mol FeSO4. xét 3 TN sau:

  • Cho c mol MgSO4 vào dd A, sau phản ứng có 3 muối
  • Cho 2c mol MgSO4 vào dd A, SPU có 2 muối
  • cho 3c mol MgSO4 vào dd A, SPU có 1 muối. tìm mối quan hệ giữa a và b trong mỗi TN em đã đọc nội quy nhưng thực sự là bài này em ko tìm ra cách giải nên mơi post cả bài lên ạ! mong mod thông cảm cho!:018:

bài này thì cịu roài!!đang nghĩ cách giải đây!!quy tắc @ giúp được gì ko nhỉ?:hun (

Bài này bạn bost sai đề rồi. Cho c, 2c, 3c mol Mg vào hh 2 muối, tìm mối liên hệ giữa a, b, c chứ.

ko ạ ! nguyên văn cái đề là như vậy nên em mới hỏi mà !

Bạn chép sai đề rồi cho MgSO4 vô dd A làm gì có phản ứng mà nêu mối liên hệ được:24h_027:

nếu đb đúng thì mình nghĩ là bài này không cần có pư mà chỉ cần suy luận thôi

Thứ tự độ mạnh của kim loại: Mg > Fe > Cu. Vậy thứ tự pứ sẽ là: Mg + Cu2+ => Mg2+ + Cu-----1) Mg + Fe2+ => Mg2+ + Fe-----(2)

  • Cho c mol Mg => Dung dịch có 3 muối => Cu2+ dư => Chỉ có pứ (1) Vậy c < a (Vì Cu2+ dư)--------------------------------------------------b[/b]
  • Cho 2c mol Mg => Dung dịch có 2 muối => Cu2+ hết => Pứ (1) đã hết, pứ (2) có thể đã xảy ra hoặc không => a <= 2c < a + b (vì có Fe2+)---------------b[/b]
  • Cho 3c mol Mg => Dung dịch có 1 muối => Cu2+, Fe2+ hết => Pứ (1), (2) đã hết => a + b <= 3c (vì Mg có thể k dư)--------------------------------------b[/b] Kết hợp lại ta có: a + b <= 3c < 3a => b < 2a

thanks mọi người! chắc cố viết nhầm đề !hic:matheo(