bài tập này làm sao mấy anh?

mấy giúp em giải hộ nhé

Nhún thanh kẽm vào 200ml dd Bạc Nitrat sau phản ứng đem cân thì khối lượng thanh kẽm tăng 7,55g

a> tính khối lượng kẽm tham gia phản ứng b> tính CM của AgNO3

Gọi x là số mol của Ag. PTHH: Zn + 2AgNO3 = Zn(NO3)2 + 2Ag 0.5x x x Khối lượng tăng lên của thanh kẽm chính bằng khối lượng Ag sinh ra bám vào thanh kẽm trừ đi lượng kẽm phản ứng: 108x - 0.5x*65 = 7.55 => Phần còn lại bạn tự làm nha !!! Chắc bạn còn đang học THCS, chúc bạn làm bài vui vẻ !!!

Thank anh . Tới đó em làm dc ùi