Bài tập quá trình thiết bị

Hãy tính toán thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt kiểu giàn tưới để ngưng tụ C6H6 Năng suất 500kg/h. tác nhân làm lạnh là nước ở nhiệt độ 25 độ C, ở áp suất thường. Cao nhân nào chỉ giùm em. huhu

sách bài tập hóa công tác gia NGUYỄN BIN trong đó có cái bạn cần đó chỉ lá bấm máy tính thôi mà. chúc kết quả tốt

Em có câu hỏi này nhờ anh chị và các bạn chỉ giúp: nước sôi ở t=119.6 độC , p=2atm hỏi nước sôi ở t=119.6 độC , p=1atm thì có phải là lỏng bão hòa không? tương tự vậy, ở p=3atm , t=119.6 độC nước có phải là lỏng bão hòa ko ? Em xin cám ơn.

Ở 1atm nước sôi ở 100 độ C. Do đó ở 119,6 độ C thì nước đang ở trạng thái hơi quá nhiệt (còn nước sôi thì nhiệt độ chuyển pha là không đổi). Tương tự, ở 3 atm thì nước “chuyển pha” ở 132,9 độ C nên ở 119,6 độ C thì nước vẫn còn là lỏng quá lạnh.