Bài toán hóa hữu cơ

:24h_035: ai giup minh bai nay voi: Người ta cho nitrobenzen(dư) khử bởi H2 mới sinh ra nhờ tác dụng của Fe và HCL tạo ra sản phẩm E.nếu khối lượng của Fe là 19.6g và HCl dùng dư thì khối lượng của sản phẩm hữu cơ thu được là bao nhiêu gam? :014:

cái này là pt pư để điều chế ra anilin C6H5-NO2 +3Fe +7HCl----t–>C6H5-NH3Cl +3FeCl2 +2H2O 0,35------------->0.35/3(mol) nFe=19.6/56=0,35mol chất hữu co sinh ra là muối phenyl amoniclorua(C6H5-NH3Cl) ---->m hchc=(0.35/3)*129,5=15,11g

oh cam on ban nhiu lam ban co the cho minh xin nick yahoo dc k

ua ma ban giai sai ui hay sao doa. trong đáp án của t ko có 15.11g

bài của bạn luckyboy_n79 hay đó.

Ta có thể quy về 2 PT: nFe = 0.35 mol Fe + 2HCl --> FeCl_2 + H_2 0.35________________0.35 C6H5NO2 + 3H2 --> C6H11NO2 0.35/3_____0.35______0.35/3 C6H11NO2 + HCl --> C6H11Cl + HNO2 => m = 0.35/3 * 118.5 = 13.825 g