Bài về hóa vô cơ

Hòa tan 1,97g hỗn hợp Zn, Mg, Fe trong 1 lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 1,008l khí ở đktc và dung dịch A. chia A thành 2 phần không bằng nhau. Phần 1 cho kết tủa hoàn toàn với 1 lượng vừa đủ dung dich xút, cần 300ml dung dịch NaOH 0,06M. Đun nóng trong không khí , lọc kết tủa và nung đến khối lượng không đổi được 0,562g chất rắn. Phần 2 cho phản ứng với NaOH dư rồi tiến hành giống như phần 1 thì thu được chất rắn có khối lượng a (g). Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp và giá trị của a.

bạn ơi xem lại hộ mình nồng độ mol của dd NaOH. nồng độ mol của dd có lẽ là 0.06M thì phù hợp hơn

0,06M đó mình viết nhầm

Kết quả:m(Fe)=0.84g m(Mg)=0.48g m(Zn)=0.65g a=2.248g

làm luôn hộ mình được không. Minh không hiểu cho lắm

Fe:a mol,Mg:b mol,Zn:c mol=>56a+24b+65c=1.97 (1) p.t chung: B + 2HCl–> BCl2 + H2 0.045<----- 0.045<-0.045 mol
=>a+b+c=0.045 (2) p1: BCl2 + 2NaOH–> B(OH)2 +2 NaOH 0.009<- 0.018 mol p2:n(BCl2) p2 = 0.045-0.009=0.036 mol=> n(BCl2)p2=4n(BCl2)p1 =>n(kết tủa)p2=4n(kết tủa)p1=2.248g=a =>tổng k.l kết tủa =2.248+0.562=2.81g có 1Fe–>1/2 Fe2O3 (nhớ là nung trong kk 4Fe(OH)2 +1O2–> 2Fe2O3+4H2O) a—>a/2 =>80a+40b+81c=2.81 (3) Từ 1,2,3 có hệ giải ra a,b,c mol=>k.lg các KL

ủ sao mình cũng làm ra nZn = 0.01, n Mg = 0.02 , nFe = 0.015 thì a= 0,02*(1-0,2)* 40 + 0,015*(1-0,2)*80 =1,6 chứ nhỉ? ( 0,2 là tỉ lệ của phần 1 với hh đầu nên 1- 0,2 là tỉ lệ của phần 2 so với hh đầu