bán kính phân tử SAlicylic acid

Có bạn nào biết làm sao tìm được bán kính nguyên tử của một chất mìnn cần không?Chỉ mình với.Thí dụ như mình cần tìm bán kính nguyên nguyên tử acid Salicylic.Vì mình dùng cacbon hoạt tính để hấp thụ nó,thì bán kính lỗ xốp của cacbon hoạt tính phải phù hợp với chấp hấp phụ thì mới hấp phụ tốt được! Ai biết chỉ mình gấp nha!:24h_033:

Thật khó để xác định cái gọi là “bán kính” của một phân tử không phải hình cầu. Ở đây bạn dùng từ sai, vì chỉ hình cầu mới có bán kính, chứ phân tử không phải hình cầu như H2sal thì đâu ra bán kính.

bạn đã góp ý chính xác cách dùng từ của mình rồi. Mình nghĩ là dùng từ kích thước phân tử salicylic acid thì chính xác hơn,nếu như thế thì có cách nào xác định kích thước phân tử này không?chỉ mình với nhe!