Ban nick hoangtran

Thông báo ban nick chú hoangtran 1 tuần.

Lý do: Spam forum bằng “mỡ cá basa”

Mấy vụ về Cá basa thì nên spam vào US hay vào đâu đó chứ ai lại spam lên chemvn -> cho chú nghỉ ngơi vài ngày để tìm hiểu nội quy chemvn nhé.