Ban nick quydo.vn

Ban nick quydo.vn do những bài viết có giá trị đóng góp thí ít mà mượn sân spam thì nhiều, có nhiều bằng chứng cho thấy chưa đọc kĩ nội qui, post bài sai địa chỉ và mục đích. Mong rằng 7 ngày là thời gian thích hợp đủ để bạn đọc kĩ lại nội qui diễn đàn. Thân

uhm mình đồng ý với ý kiến của bạn.bị ban nick ma biết lý do cũng cam tâm ghê ^:^!!!