Biến tính polymer

Có pà kon nào có tài liệu liên quan đến Biến tính polymer không? Tụi mình đang rất cần. Vô cùng đội ơn nếu được pà kon giúp đỡ!!!

hi chichchoe ! Request của bạn quá chung chung, bạn nên nêu rõ và cụ thể hơn khía cạnh bạn muốn tìm hiểu, nếu tất cả các khía cạnh luôn thì mình search giúp bạn google link đây:

http://www.google.com.vn/search?as_q=polymer+modification+thesis&hl=vi&num=100&btnG=Tìm+với+Google&as_epq=&as_oq=&as_eq=&lr=lang_en&as_ft=i&as_filetype=pdf&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights=

http://www.google.com.vn/search?num=100&hl=vi&as_qdr=all&q=principle+theory+polymer+modification&meta=lr%3Dlang_en

Tha hồ mà đọc nhé ! Thân !

chich choe vao trang www.freepatentsonline.com go modified polymer co nhieu bai lam day! Chao!