Biến tính sợi tre

Cho em hỏi những phương pháp biến tính sợi tre để làm pha gia cường.

Hi,

Sợi tre là loại sợi có chứa cellulose. Do đó, cách thức biến tính có thể tham khảo ở đây:

Thân,

Teppi

cám ơn bạn