BT Chương Halogen (10NC)

1/ Viết các pt điều chế: ( càng nhiều pt càng tốt) a. flo b. clo c. brom d. iot e. HF f. HCl g. HBr h. HI i. nước Gia-ven j. clorua vôi k. kaliclorat l. oxiflorua 2/ Từ Cl2, Fe, K, H2O điều chế a. những muối nào (6 muối) b. những hiđroxit nào ( 3 muối)

mong các bạn giúp mình nha thanks các bạn

Câu 1 tui nghĩ trong SGK lớp 10 có hết rùi nên chắc ko cần ghi lại. Câu 2: a) Cái này bạn xem lại với với chứ thấy giỏi lắm chỉ được FeCl2, FeCl3, KCl, KClO thui. Có khi nào có Fe(ClO)2 và Fe(ClO)3 ko??? b) Cái này thì đúng là ra được 3 hydroxit : Fe(OH)2, Fe(OH)3 và KOH.

còn có cả KClO3 và KClO4 nữa thôi bạn ạ! :chaomung

Vậy cho hỏi luôn, liệu có điều chế đựoc Fe(ClO)2 và Fe(ClO)3 ko???

Đâu tồn tại Fe(ClO)2 và Fe(ClO)3 để mà điều chế.

b. clo từ NaCl( điện phân dd) c. brom Nguồn chính điều chế brom là nước biển. Sau khi đã lấy muối ăn (NaCl) ra khỏi nước biển, phần còn lại chứa nhiều muối bromua của kali và natri. Sau đó, sục khí clo qua dung dịch, ta có phản ứng hóa học sau: 2NaBr + Cl2 → 2Nacl+ Br2 i. nước Gia-ven NaOH + Cl2 j. clorua vôi ca(OH)2 + Cl2 Nhác làm nên chỉ post vậy thôi, bạn thông cảm nhé:014::014:

Mình có bài này. Một hỗn hợp X gồm 3 muối halogenua của natri, trong đó đã xác định được hai muối NaBr và NaI. Hoà tan 6,23 gam X vào trong nước được dung dịch A. Sục khí clo dư vào dung dịch A rồi cô cạn hoàn toàn dung dịch sau phản ứng thu được 3,0525 gam muối khan B. Lấy một nửa lượng muối này hoà tan vào nước rồi cho phản ứng vs dung dịch AgNO3 dư thì thu được 3,22875 gam kết tủa. Tìm công thức của muối còn lại và tính % theo khối lượng muối trong X.

ai giúp mình vs. bài này mình làm ra 3 PT nhưng mà NaX cần tìm hok bik là có bị clo đẩy hok nữa. nếu vậy phải thử vs cả NaF và NaCl. theo mình cách này hok hay. bạn nào bik cách giải giúp mình nhé. cảm ơn nhìu lém

Khí Cl2 chỉ phản ứng với muối halogen sau Cl trong bảng tuần hoàn, tức chỉ phản ứng với NaBr, NaI, không phản ứng với NaCl và NaF. Nếu muối NaX là muối của halogen sau Cl, thì tạo thành 100% NaCl và kết tủa là AgCl 6.23 g NaX + Cl2 -> 3.0525 g B 1.5265 g B + AgNO3 -> 3.22875 g AgCl (0.0225 mol) Số mol AgCl bằng số mol NaCl, nhưng khối lượng NaCl nhỏ hơn khối lượng B. Nên muối NaX không phản ứng với Cl2, vậy nó là NaF. (Không thể là NaCl vì nếu là NaCl sẽ gộp chung với NaCl sản phẩm của phản ứng với Cl2 và như vậy B không thể lớn hơn lượng NaCl lý thuyết này) NaCl 1.31625 g -> NaF 0.21025 g (0.005 mol) 0.4205 g NaF trong B Đặt bài toán trung bình giải tiếp sẽ ra số mol NaBr và NaI. Thân