Các bài tập hóa học 9

I/ Trình bày cách phân biệt 4 lọ mất nhãn đựng 4 dung dịch sau: HNO3, CaCl2, Na2Co3, NaCl, mà không dùng bất cứ chất khử nào khác.

II/ Đem 17.2g hỗn hợp kim loại Cu, Ag tác dụng vừa đủ với V ml H2SO4 96% ( d=1,84 g/ml) thấy có 3.36 lít khí SO2 thoát ra ở ĐKTC. Tất cả phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hãy tính:

  1. Khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp đầu?
  2. V ml dung dịch H2SO4 đã phản ứng

III/ Đem đốt cháy hoàn toàn 4,4 g hỗn hợp CH4 và C2H4; khí CO2 sinh ra được dẫn vào 200ml dung dịch Ca(OH)2 aM, sau phản ứng thu được 10g CaCO3, và 16,2g Ca(HCO3)2. Tất cả các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hãy tính:

  1. Số mol khí SO2 tạo thành?
  2. Khối lượng CH4 và C2H4 lúc đầu và aM?

IV/ Đặt 2 cốc A, B có khỗi lượng bằng nhau trên 2 đĩa cân, cân thăng bằng, bỏ vào cốc A 1 quả cân nặng 1,056g, bỏ vào cốc B 1,000g dung dịch HCl 7.3% thì cân mất thăng bằng. Phải thêm vào cốc B m gam CaCO3 để cho cân thăng bằng trở lại, biết rằng khi đó trong cốc B không còn CaCO3. Tính m gam CaCO3 và nồng độ% chất tan trong cốc B sau khi cân thăng bằng?

Mỏi tay rồi, mai post tiếp. Các bạn cứ giải giùm mình 4 câu đã nha. Cảm ơn. :tuongquan

bài 1 thì em cho tưng chất tác dung lần lượt với nhau.nếu kẻ bảng thì sẽ nhìn thấy ngay kết quả bài 2:em dùng bảo toàn e nhe e cố gắng suy nghĩ thêm đi tin chắc e sẽ làm được

tât cả đều rất dễ e tự thử xem co gì liên lạc với a .a sẽ hỗ trợ cho vào nick của a la lehau304.ok