Các giá trị hằng số nhóm thế

Các bạn ơi giúp tieulam với, tieulam xem phần các giá trị hằng số nhóm thế của phương trình Hammett có nhiều chỗ chưa giải thích được

  • Ở vị trí para, nhóm -NH2 (-0.66) đẩy electron mạnh hơn nhóm -OH (-0.357); nhóm -OH đẩy mạnh electron hơn nhóm -OCH3 (-0.268)?

  • Ở vị trí meta, nhóm -NH2 (-0.161) đẩy electron; còn nhóm -OH (+0.121), -OCH3 (+0.115) hút electron; trong đó nhóm -OH hút electron mạnh hơn -OCH3?

Mong nhận được sự góp ý của các bạn. Cám ơn các bạn nhiều lắm.

Về ý 1: Khả năng +C tăng khi giảm độ âm điện, ở đây trong chu kỳ 2 thì khả năng +C sẽ là N > O > F (vì rõ ràng hai nguyên tố sau âm điện làm gì có chuyện đẩy e một cách dễ dàng như thế)

Về ý 2: Nhóm Me gây +I làm tăng mật độ e trên O, lúc này O thể hiện khả năng -I khó, tức nhóm OMe sẽ hút e kém hơn OH (cũng lý do độ âm điện). Còn NH2 đẩy e yếu do N có khả năng tạo liên hợp với vòng thơm, mặc dù liên hợp với vị trí meta rất yếu (bạn có thể vẽ các cấu trúc cộng hưởng sẽ thấy rõ hơn điều này)

Thân chào

Rất cám ơn bạn Zero đã đóng góp ý kiến. Nhưng tieulam vẫn thấy có chỗ chưa thỏa đáng lắm.

  • Ý thứ nhất, tieulam đồng ý với Zero nhóm -NH2 đẩy e mạnh hơn -OH do hiệu ứng +C giảm. Nhưng nếu như vậy, nhóm -OCH3 phải đẩy e mạnh hơn nhóm -OH, vì -CH3 đẩy e về O làm tăng mật độ e, O sẽ có xu hướng nhường e mạnh hơn, khả năng cộng hưởng phải mạnh hơn nhóm -OH. Nhưng giá trị lại thể hiện ngược lại.

  • Ý thứ hai, nhóm -NH2 và nhóm -OH đều có hiệu ứng là -I, +C. Ở vị trí meta thì hiệu ứng cộng hưởng không ảnh hưởng trực tiếp đến trung tâm phản ứng, vậy chỉ còn hiệu ứng cảm ứng -I, nhóm -OH đẩy e thì thỏa -I rồi, vậy tại sao nhóm -NH2 lại rút e?

Mong tiếp tục nhận được sự phản hồi của Zero và các bạn.

Em suy nghĩ thế này, 0 biết có đúng 0! :014: +Ý 1: cái này em nghĩ khả năng đẩy e 0 quan trọng, vấn đề là độ âm điện của nguyên tử mà O liên kết với. Do độ âm điện của H nhỏ hơn so với C nên dù CH3 có đẩy e thì O vẫn nhận đk ít e hơn so với khi nó kéo e của nguyên tử H (vốn khá dễ dàng vì nếu anh để ý, H có khả năng tạo liên kết hidro => nguyên tử O giống như nhận được e từ 2 nguyên tử H). +Ý 2: em nghĩ do độ âm điện của N < O nên khả năng giữ cặp e kém hơn => liên hợp được dù cho ở vị trí m-; còn O giữ e tốt hơn, nên tính -I trội hơn (chú ý rằng dù liên hợp thế nào thì OH luôn có cả 2 hiệu ứng: +C và -I, tùy trường hợp mà hiệu ứng nào chiếm ưu thế).