Các hiệu ứng lập thể động

Hiệu ứng: Hiệu ứng kề: xuất hiện khi phân tử chất pứ có mang những nhóm chức Z, với những đôi điện tử tự do và ở một vị trí thích hợp đối với tâm phản ứng trước khi tác nhân Y phát huy tác dụng để đẩy Z ra, ảnh hưởng đến sự hình thành sản phẩm. Hiệu ứng kề cũng có thể gâyra hiện tượng chuyển vị nếu tạo ra sp bền. Nói chung Z là những nguyên tử hay nhóm nguyên tử có cặp e chưa sử dụng. Hiệu ứng kề dẫn đến sp bảo lưu cấu hình.

Hiệu ứng qua nhân: là hiệu ứng của các nhóm thế có thể gây ảnh hưởng hoặc tác dụng với nhau trực tiếp xuyên qua nhân do chúng ở gần nhau.

Hiệu ứng sức căng vòng chưa no: Do tính chất cấu tạo thẳng và phẳng của các phân tử chứa liên kết đa mà vòng chưa no chịu sức căng lớn. Độ bất bảo hoà càng cao, sức căng càng lớn, phân tử càng kém bền. Nhưng trong trường hợp số e trong vòng thỏa qui tắc 4n+2 thì vòng trở nên bền, vì có tính thơm.

“các nhóm thế có thể gây ảnh hưởng hoặc tác dụng với nhau trực tiếp xuyên qua nhân” cụm từ xuyên qua nhân là sao??? đề nghị giải thích rõ.

Ảnh hưởng xuyên qua nhân ở đây có nghĩa là các nhóm thế không ở gần nhau(không ở trên hai carbon gần nhau), mà nó ở đối diện nhau trong một mạch vòng (hoặc gần đối diện), Khi đó nhóm thế này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp lên nhóm thế kia, thông thường các nhóm thế gây ảnh hưởng thường có mật độ e cao, hoặc có cặp e chưa sử dụng. Và kết quả của việc gây ảnh hưởng là tạo liên kết ( như các hình mà BM đã minh họa) Các bạn có thể tham khảo thêm những hiệu ứng lập thể động sâu sắc hơn ở những cuốn sách nói về hiệu ứng lập thể. ( hình như tủ sách của trường DHSP TPHCM có) Chúc vui!! :ungho (

em chưa hiểu pt cuối có cơ chế ji hiễu ứng thể hiên thế nào

hình die gòi, anh cũng ko nhớ rõ bài này anh viết gì nữa, vì viết quá lâu gòi, ai đã save bài này lại thì cho xin cái hình để trả lời thằng ku ! thanks !