các phuơng pháp biến tính graphene

tớ đang làm đề tài về graphene ,ai có tài liệu về các phuơng pháp hóa học dung để biến tính graphene share cho tớ với.thank nhiều nha!!

Bạn xem bài viết này

thân