Cách gọi tên hchc theo IUPAC

Mình muốn hỏi về cách gọi tên hchc dưới đây : CH3-CH2-CH(OH)-CH2-CCl(CH3)-CH(CH3)-C2H5

Mong mọi người giúp đỡ , cảm ơn ( ◜‿◝ ):heart: