cách pha chế dung dịch

khi pha dung dịch EDTA có nồng độ N thì mình phải lấy đương lượng của EDTA bằng bao nhiêu? ( lấy z=??? ý mà) khi một chất có đương lượng khi đứng riêng là khác nhưng khi tham gia vào phản ứng là khác. vậy khi pha dung dịch để chuẩn độ thì mình phải lấy đương lượng như thế nào?

khi pha chế dung dịch EDTA thì trên nhãn mác của lọ đã có khối lượng nguen tử của nó . bạn không cần phải nhớ điều này. còn khi pha chế dung dịch để chuẩn độ bạn phải dựa vào phản ứng chuẩn độ để tính đương lượng

Hệ số n trong phản ứng tạo phức chính là số phối tử tạo phức. Với EDTA thì các phức chỉ có tỉ lệ duy nhất là 1:1 => n = 1. Từ đó ta có [b]CN = CM.

[/b]Chúc bạn thành công!

send cho bạn tài liệu hướng dẫn pha dung dịch mà mình kiếm dc :slight_smile: http://0814class.5forum.net/forum-f21/topic-t722.htm

Pass mở file là ik1190 Thân.