cách pha dung dịch chỉ thị calcon

Các bác có ai biết cách pha dung dịch chỉ thị calcon chỉ giùm với. E đọc trong dược điển thì có nói về cách pha hỗn hợp calcon nhưng ở dạng khan. E cần gấp. Cám ơn trước.

Method for disolution of this indicator: Calcon is the sodium salt of Eriochrome Black R. Used for titrating Ca++. Also called Eriochrome Blue Black R and mordant black 17 monosodium salt Disolution: Grind 0.20 g of Eriochrome Black T to a fine powder with 20 g of potassium chloride. (sorry, because in my OS is not support for vietnamese type)

Calcon (eiochrome blue black R) là chỉ thị dùng để xác định canxi khi có mặt Mg2+. Người ta thường sử dụng chỉ thị này ở dạng hỗn hợp rắn 1:100 (nghiền 1 g calcon với 100 g NaCl hay KCl). Dạng hỗn hợp chỉ thị bền vô thời hạn. Nếu như em muốn pha dung dịch chỉ thị thì pha dung dịch 0,1% trong ethanol hay methanol. Hòa tan 0,1 g calcon trong 100 ml ethanol tuyệt đối hay 100 ml ethanol tuyệt đối. Dung dịch ethanol có thể sử dụng trong vòng một - hai tuần còn dung dịch methanol có thể để lâu hơn (khoảng 1 tháng). Khi dùng dung dịch chỉ thị calcon đã hơn 2 tuần, cần kiểm tra lại khả năng chuyển màu của chỉ thị. Thêm 8 - 10 giọt chỉ thị vào 50 ml nước cất và 4 ml NaOH 1N, thêm 1 giọt Ca2+ (0,02 M + Mg2+ 0,02 M) thì dung dịch lập tức chuyển sang màu đỏ hồng, thêm tiếp 1 - 2 giọt EDTA 0,02 M thì màu phải chuyển sang xanh dương rõ.

Khi chuẩn Ca2+, cần lưu ý là calcon chỉ chuyển màu rõ rệt khi có mặt Mg2+. Nên khi dùng dung dịch chỉ chứa Ca2+ không thì cần cho vài giọt Mg2+ 0,05 M rồi mới thêm NaOH. Đợi một phút rồi thêm chỉ thị và chuẩn nhanh. Kết quả sẽ hơi bị thấp nếu chuẩn chậm hoặc để lâu do Ca2+ sẽ chuyển thành CaCO3 dưới tác dụng của CO2 không khí. Khi không có Mg2+ thì màu sẽ chuyển rất không rõ rệt.