cách tính hàm lượng phân bón

Chào các bạn!! Các bạn biết tại sao khi tính hàm lượng phân lân và phân kali người ta dựa vào P2O5 và K2O. Còn khi tính hàm lượng phân đạm người ta chỉ tính trên N ( Nitơ trong các hợp chất của nó như nitrat, amoni,…) Bạn nào biết thì giải thích giúp mình với!! Thanks!!!

Thì phân lân chủ yếu là bổ sung P2O5, bởi vậy nói đến phân Lân thì người ta phải tính hàm lượng P trong phân hay P2O5, còn phân Kali thì dĩ nhiên phải tính Kali, còn phân Đạm thì chủ yếu cung cấp N cho cây trồng, nên tính hàm luọng N:24h_052: