cách viết đồng phân chất hữu cơ

mình mới học hóa hữu cơ, viết đồng phân của mấy chất hữu cơ mình cứ viết sót hoài có ai biết quy tắc hay bí quyết nào thì chỉ dùm mình

đầu tiên bạn viết khung xương của mạch VD: C4H8 c-c-c-c ; c-c(-c)-c sau dùng mũi tên dể chỉ các liên khết đôi, ba hay nhóm (OH,NH2…) c-()c-()c-c (* đánh mũi tên vào đây) mỗi mũi tên tương ứng với 1 đồng phân; chú ý không đánh trùng c-(1)c-()c-(+)c; (*1) trùng với (+) cuối cùng là tính số đồng phân hoặc thêm phần thịt vào ( hay điền H vào)

Viết đồng phân thì mình làm rất quen tay cách này: Cứ vẽ các đoạn thẳng gấp khúc, không cần ghi C-C-C, mỗi đầu đoạn là ứng với 1 C rồi, viết cho đủ các lk đoạn thẳng lk đơn rồi thêm nôi đôi, ba, tùy ý, rồi di chuyển các nối, nhóm thế giống như vẽ C-C-C vậy… nhưng được cái có không gian, lúc cắt mạnh thêm nhóm thế, nhìn không gian thì sẽ ít khi sót và trùng CT ^^… và quan trọng có 1 số mẹo, viết nhiều sẽ phát hiện và quen thôi :D:D Cách vẽ C-C-C nhìn chữ C-C nối tiếp hoa mắt hay sót lắm :D:D hehe… nên mình toàn dùng cách này :D:D, với lại sau này học tổng hợp, cơ chế, lập thể cũng phải nhìn cách này cho quen thôi, nên tập bây giờ là vừa :D:D… sau này nhìn vô dễ thấy ^^

Molti có thể ví dụ về những j`molti gợi ý cho mình đc ko mình chưa rõ lắm