CaMnO3

mình đang làm đề tài về CaMnO3,CaZnO3 nhưng không biết điều chế chất này như thế nào,mình đã tìm trên internet nhưng chỉ tìm được cách điều chế dạng tương tự là CaTiO3 mà thui, bạn nào biết thông tin này xin trợ giúp cho mình. quan trọng là tỷ lệ mol của các oxit đem phối trộn, nhiệt độ nung và thời gian nung. Thanks

Hi em! Em làm đề tài thực nghiệm hay seminar, nếu seminar thì nên tìm hiểu về Glycine-Nitrate Process (GNP) Nếu làm thực nghiệm thì có thể dùng phản ứng MnO2 với Ca(OH)2, về cơ bản, đây đều là các oxit PEROVSKITE nên cách điều chế cũng tương tự, thông thường để tạo pha này, em phải nung ở nhiệt độ khá cao, ít nhất 900°C CaMnO3, CaZnO3 hay CaTiO3 cũng tương tự nhau thôi em à Thân

Gửi anh Moderator! Em đang làm thực nghiệm về loại oxit này, em chỉ tìm được là TiO2 và CaCO3 được nghiền mịn, bột được trộn và đem nung trong lò nung 500C tăng dần 1050C trong 2 giờ. Chỉ sợ CaMnO3 làm không ra được sản phẩm là không thể tiếp tục đề tài. thanks Moderator

hi em đúng rồi, nguyên tắc chỉ có vậy, em chỉ cần làm 3 mẫu, nung lần lượt ở 700, 900 và 1100°C, sau đó chạy phổ XRD xem đã có sự hình thành pha CaMnO3 chưa là được, từ đó em lựa chọn điều kiện thích hợp Thời gian nung e có thể chọn 2-4h Thân

uh,nhím nhỏ sắp bắt tay vào làm loại xúc tác này, kết quả sẽ trình bày vào dịp sau