Cần tài liệu phân tích

[FONT=Arial]xxx[/FONT] Chào các anh chị em trên diễn đàn. Tôi đang rất cần tài liệu về hóa học phân tích đại cương, phân tích công cụ và phân tích môi trường. Mọi người có tài liệu mong chia sẻ. Cảm ơn nhiều.

Ho chỉ có mấy cuốn tiếng anh thôi . ko bít bạn có cần ko

CRC Handbook of Basic Tables for Chemical Analysis Thomas J. Bruno , Paris D.N. Svoronos

http://rapidshare.com/files/94999080/CRC_Handbook_of_Basic_Tables_for_Chemical_Analysis__Second_Edition.rar

Data Analysis for Chemistry: An Introductory Guide for Students and Laboratory Scientists By D. Brynn Hibbert, J. Justin Gooding

http://rapidshare.com/files/94999081/Data_Analysis_for_Chemistry.rar

Environmental Laboratory Exercises for Instrumental Analysis and Environmental Chemistry By Frank M. Dunnivant

http://rapidshare.com/files/94999083/Environmental_Laboratory_Exercises_for_Instrumental_Analysis_and_Environmental_Chemistry.rar

chào mọi người e đang học về phương pháp tách chiết nhưng tài liệu về bài tập ít quá. anh chị nào có cho e xin với, đặc biệt là về phần chiết đa bậc (sự phân bố ngược dòng trong pha chiết). Cảm ơn nhiều nhiều.