cần tài liệu về nhũ tương

Em đang làm đề tài về spontaneous emulsions mà không tìm được tài liệu.Em cần rất gấp.Anh có thể giúp em không?Chẳng hạn như: cách tìm nguồn tài liệu,sách…Em xin chân thành cảm ơn. :sep (

Hi bạn ! Cách tìm tài liệu thì đơn giản, bạn kiên trì search trong google tìm những thông tin general. Sau khi có đơợc các thông tin này, bạn tiếp tục tìm với các keyword đính kèm theo thu hoạch được ! Cứ thế sẽ có kiến thức sâu hơn về mảng này.

Ngoài ra các database article thông dụng như sciencedirect, wiley (interscience), acs (american chemical society) có thể giúp bạn, bạn cứ đọc mớ abstract trong đó, thấy bài nào ưng ý thì dẫn link về diễn đàn nhờ load giúp !

Bản thân mình cũng có tìm hiểu sơ về mảng này, có vài tài liệu, share trước cho bạn !

Good luck !

nói chung việc tìm tài liệu tốt nhất là tự thân vận động. khi tìm được rồi nhưng một số trang cần tài khoản mới cho download thì nhớ ghi lại thông tin càng cụ thể càng tốt.khi đó mới nhờ người khác tải file giùm thì mói đạt đuọc hiệu quả.