cần thanh lý lupranol 2025 polyether polyol

mình có hai phi lupranol 2025 sg polyether polyol va lupranate t80 un 2078 toluen diisocyanate , mới dùng một ít . ai có nhu cầu xin liên hệ : 04 37282182

Bạn đã bán chưa hay vẫn còn.