Can tim thong tin ve TECPEN

:ot ( :matkinh ( :tinh ( ai co duoc thong tin xin chia se cung cam on nhiu nhiu nhiu !!!

Bạn vào link dưới đây xem sao nhé. Chúc vui! Thân!

YenYen có thử tự google key words “terpene” sẽ ra rất nhiều thứ để đọc. Để chọn lọc có thể dùng key words “terpene + thứ mà em quan tâm”. Nếu đang học ở ĐH KH TN có thể vào Sciencedirect search thử sẽ ra luôn bài báo.