caploc, phuonglien9x

Tạm dừng cuộc chơi của thành viên caploc, chicken_phi và phuonglien9x một tuần vì đã vi phạm quy định bàn luận về chất cháy nổ cũng như đặt tiêu đề vi phạm quy định này.