CAS SciFinder Scholar 2007

SciFinder - part of the research process for universities around the world

SciFinder is a research discovery tool that allows college students and faculty to access a wide diversity of research from many scientific disciplines, including biomedical sciences, chemistry, engineering, materials science, agricultural science, and more!

Product Overview

With a single source, you can explore scientific information in journal and patent literature from around the world:

* References from more than 10,000 currently published journals and patents from more than 57 patent authorities
* Important scientific discoveries from the present to the mid-1800s
* The latest scientific breakthroughs almost as soon as they are published with references added daily and some patent information as recent as 2 days ago
* The world's largest collection of organic and inorganic substance information

Features and Benefits

SciFinder is easy-to-use and enables your research process to be more creative and productive by offering you:

* Access to current, high-quality scientific information
* Links to more relevant journal articles and patent documents than any other source
* Content indexed by scientists
* An intuitive interaction
* Time savings, with speedy access to more than a century of scientific information
* A novel approach to problem-solving by linking related concepts
* Strengthen your research and your academic program with SciFinder.

Explore:

* Scientific principles, how they evolve as new discoveries are made, and how these principles transcend traditional scientific disciplines
* A wealth of information for more than 37 million organic and inorganic substances
* By chemical structures or biological sequences
* By substructures and reactions
* By research topic, author, company, substance name

SciFinder prepares students for the workplace where SciFinder is used in companies throughout the world.

Content at a Glance

* More than 15 million single- and multi-step reactions
* More than 1 billion predicted and experimental properties
* The CAS REGISTRYSM database - the original source and final authority for CAS Registry Numbers - updated daily
* All patent records, meeting CAS selection criteria, from 9 of the major patent offices are available online within 2 days of the patents' issuance
* Sequences combined from CAS and GenBank databases, which are indexed and linked to scientific journal and patent literature

SCIFINDER là một cái tên rất quen thuộc, nhất là đối với các bạn đã được du học tại các nước phát triển như Mỹ, Hàn Quốc, các nước thuộc Châu Âu.

Sẽ chẳng mất thời gian mấy để có thể tìm ra được các phản ứng hóa học, các tính chất Vật lý, kể cả các phổ UV,IR,MS và thậm chí là các loại phổ cộng hưởng từ NMR của các chất mà mình cần nghiên cứu.

Tin vui đã đến với Hóa học Việt Nam khi ngay tại Việt Nam đã có thể sử dụng SCIFINDER để tra cứu tài liệu một cách hiệu quả. Các bạn truy cập vào đường link để học cách sử dụng nó để rồi phục vụ cho công việc của các bạn được hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công

http://www.chem4all.net/forums/showthread.php?t=502

Hi bạn ơi sao mình vào dường link no bắt minh phải nhập pasword va username. làm sao để vô được hả bạn?

Hi bạn TOM

Bài viết đó thuộc về tài nguyên của diễn đàn chem4all.net và mình cũng chỉ trích để giới thiệu với mọi người bên chemvn.net

Để xem được nội dung Bạn đăng ký một account và nhận được 1 e-mail chuyển đến hòm thư của bạn Active account của bạn theo đường link mà e-mail gửi

Tại đó và có thể tải phần mềm, ebook và gửi các yêu cầu của bạn (khó khăn công việc, nhờ lấy giùm tạp chí, ebook…) đến ban quản trị để nhận được hỗ trợ một cách miễn phí.

Chúc bạn thành công