Câu chuyện về nhà hóa học đã phát minh ra cao su lưu hóa

:cuoimim (Câu chuyện về nhà hóa học đã phát minh ra cao su !!! Người phát minh ra phương pháp lưu hóa cao su là Ch.Goodyear. Ông là người nghèo túng nhưng kiên trì theo đuổi công việc của mình. Một hôm, có một chủ xưởng máy hỏi người bạn của mình làm thế nào để có thể gặp được Goodyear, người này bèn bảo: _Anh cứ tìm người nào mặc quần áo cao su, đi giày cao su có một cái ví bằng cao su nhưng không có đến một đồng xu thì đó chính là … Goodyear !!!:cuoimim ( (Sưu tầm)

phát minh ra cách lưu hóa cao su chứ không phải phát minh ra cao su =.=

Ừ, mà bác này cũng chẳng phát minh gì ráo, chỉ là vô tình nhặt được bí kíp thôi. Nhân tiện cho hỏi ‘phát minh’ khác với ‘sáng tác’ ở chỗ nào nhỉ. Cũng là làm ra cái mới, nhưng các cái mới ở bên khoa học thì gọi là ‘phát minh’ (theo mình hiểu là tìm ra đường đi) còn ở bên nhân văn thì là ‘sáng tác’ (tạo ra tác phẩm mới).

Như anh Ocean đã phân chia thì theo em thì “phát minh” là thiên về vật chất hữu hình (khoa học tự nhiên), còn “sáng tác” là thiên về tinh thần, nghệ thuật (khoa học xã hội) :mohoi (

invent and compose

Invent to design or create something that has never existed before Discover to find something to be the first person to find something important to get information about something for the first time (it means find something that has existed before) Create to make something happen or exist :nhau (

ọc truyện chẳng ra chuyện bùn quá