Cấu hình e ? Tại sao ?

Xin hỏi: Tại sao cấu hình e của 77Ir:4f14 5d7 6s2, sau đó sang 78Pt: 4f14 5d9 6s1 mà không phải là 78Pt: 4f14 5d9 6s1 ? Rồi sang 79Au: 4f14 5d10 6s1 Mong mọi người giúp đỡ !

theo mình trong viết cấu hình có một vài trường hợp đặc biệt. khi viết cấu hình của các nguyên tố Pt đáng lẻ la 5d8 6s2 —> 5d9 6s1 để đạt cấu hình bán bảo hoà bền đó bạn. tương tự cho trường hợp còn lại

Bạn ở trên nói thế thì tôi xin hỏi:

Thế nào là bền? Tại sao cấu hình bão hòa là bền, bán bão là bền? Na có phân lớp 3s1 cũng là bán bão hòa đấy thôi mà đâu có bền về mặt hóa học. Đang từ 5d86s2 sang 5d96s1 sao lại nói là bán bão hòa bền hơn 6s2 bão hòa?

Điều này liên quan đến sự biến thiên năng lượng các AO theo điện tích hạt nhân Z.

Pt với Z = 78 thì ẠOd có năng lượng thấp hơn nên e từ 6s được điền vào 5d, tương tự với Au.

Nếu bạn đã học về spin orbit effect thì có thể hiểu rõ hơn nhưng ở mức độ phổ thông thì như phần trên là được rồi.

Hình như không phải tại sao với Z = 78 thì ẠOd có năng lượng thấp hơn nên e từ 6s được điền vào 5d, tương tự với Au. Nếu thế thì phải điền là 5d10 rồi ! Mà bạn ơi ko phải trình độ phổ thông đâu !

Dường như bạn không đi sâu vào bản chất.

Cái phân mức năng lượng đưa ra chỉ khi không điền e.

Tôi đã nói ở phần trên ở đây có sự biến thiên năng lượng của AO theo Z.

Đối với các nguyên tố nặng thì năng lượng của electron trên quỹ đạo px,py,pz hay dx, dy, dz2, dxy, dx2-y2 không bằng nhau nữa.

Với Z= 78 khi e điền vào 6s2 thì đẩy mức năng lượng lên trên 5d do vậy nó có xu hướng chuyển xuống 5d, nhưng khi điền vào 5d thì mức năng lượng của 2 phân lớp gần như không chênh lệch.

Tôi không đưa ra công thức tính toán ở đây vì nó khá dài và phức tạp, liên quan đến cơ học lượng tử.

Nếu bạn đã học về spin orbit effect bạn sẽ hiểu tại sao chúng xấp xỉ bằng nhau. Khi xuất hiện spin orbit effect thì cái gọi là bán bão hòa không còn tác dụng, nó chỉ đúng với các nguyên tố nhẹ.

Sao không tính toán theo pp Slayter nhỉ? Chắc không phức tạp lắm mà.

Slater không tính đến spin interaction, đó chỉ là cách tính gần đúng cho nguyên tố nhẹ

Theo e được biết thì sự khác nhau về năng lượng thuộc các AO ở phân lớp d này là trong thuyết trường tinh thể, tức là dưới ảnh hưởng của các phối tử, còn đây là chỉ xét trong nguyên tử kim loại độc lập mà !

Về đọc thêm em nhé!