Challenge Testing???

Mình thường thấy các bài báo khoa học nói về “Challenge Testing” nhưng không thấy có định nghĩa thế nào là 1 “Challenge Testing” @@, bạn nào biết giải thích giùm mịnh vơi!

Bạn có thể nói cụ thể ra là báo KH gì, về lĩnh vực gì, nghiên cứu về cái gì …, những câu hỏi như thế này chả khác gì mọi người chỉ có thể nhận thức “bạn đang đọc báo khoa học”, chả giúp gì được cả !

Mình thử search trên google thì thấy nó ra 133000 kết quả, hix ! Cũng chả có thêm keyword nào để gõ vào cho nó giảm bớt kết quả ! --> pó tay ! :tutin (

hic, bởi trong các bài báo cũng không có nói rõ mà T_T

Nếu ko nhầm thì “Challenge Testing” kiểu như trắc nghiệm IQ ấy , trong 1 số cái thông báo thể lệ lấy học bổng em cũng thấy ghi như thế. Em ko chắc lăm đâu nhé để tối em hỏi lại :hocbong (