Chất giặt rửa

1)sự khác nhau giữa xà phòng thường và xà phòng tổng hợp 2)trong sách giáo khoa hóa 12 nâng cao, phần nói về quy trình sản xuất xà phòng thường có đoạn:“sau khi phản ứng xà phòng hóa kết thúc,ng ta cho thêm natriclorua vào và làm lạnh.XÀ phòng tách ra khỏi dung dịch đc cho thêm phụ gia và ép thành bánh” Cho mình hỏi ng ta thêm NaCl vào để làm gì vậy 3) trong phần nói về quy trình sản xuất xà phòng tổng hợp ở sách giáo khoa hóa 12 nâng cao có đoạn:muối natri của các axit có phân tử khối tan nhiều ,còn muối natri của các axit phân tử khối lớn không tan trong dd natriclorua .chúng đc tách ra gọi là xà phòng tổng hợp . Mình thấy đoạn vừa rồi có nhắc đến matri clorua nhưng rõ ràng trong sơ đồ sản xuất xà phòng tổng hợp ,mình đâu có thất NaCl xuất hiện đâu.Vậy ng ta cho NaCl trong giai đoạn nào?