Chất xúc tác chuyển pha amonium

mình đang cần tài liệu về chất xúc tác chuyển pha amonium.Bạn nào biết về nó chỉ giúp nhá.đang cần gấp lắm.THANKS SO MUCH (:012:

Về xúc tác chuyển pha

Xúc tác chuyển pha với muối amonium tứ cấp

Bạn cứ theo những phần see also, reference, external link để tìm hiểu thêm . Xúc tác chuyển pha là xúc tác trong phản ứng hữu cơ gồm 2 pha hữu cơ và nước ít tan vào nhau . Xúc tác chuyển pha có 2 đầu, 1 đầu ái thủy và 1 dầu ái dầu, tức là 1 đầu tan được trong nước và 1 đầu tan được trong hữu cơ, nên nó có thể đi lại qua 2 pha và mang tác chất từ pha hữu cơ vào pha nước để phản ứng và ngược lại . Về nguyên tắc thì xúc tác chuyển pha là muối có nhiệt độ nóng chảy thấp, thường là amonium và các muối khác. Người ta cũng đã phát triển được 1 loại xúc tác chuyển pha nữa đó à eter crown. Thân!

mình có một ít tài liệu về ete crown. phần này rất hay, và cũng có nhiều ứng dụng. bạn nào muốn tìm hiểu thì PM cho mình.