Chỉ cách download trên http://vst.vista.gov.vn

em thay trang : http://vst.vista.gov.vn/home co nhieu tai lieu rat hay ma khong biet cach download . mong mod giup do

trang này xem trực tuyến mà bro? không cần down về đâu.

Đây là cơ sở dữ liệu toàn văn của Trung tâm thông tin khoa học công nghệ quốc gia, có đòi pass, chẳng hạn với bài này: http://vst.vista.gov.vn/home/database/Folder.2004-05-06.3724/MagazineName.2006-04-21.2338/2003/2003_00006/MArticle.2006-06-16.1658/marticle_view Khi vào địa chỉ lưu tệp thì phải có pass mới down được toàn văn. Nhờ các bro có thể down giúp bài này. Thanks!