chi số kích nổ

Ôi không hiểu sao trong xăng dầu thì các hidrocacbon mạch thẳng lại có chỉ số kích nổ cao nhất và dễ dẫn đến nổ nhiên liệu hơn, và trong xăng phải pha thêm các hidrocacbon mạch nhánh gọi là chỉ số octan

Trong wiki có 1 bài viết về “Octane rating” rất chi tiết bạn nên tham khảo :busua(

Bạn tham khảo thêm trong link sau http://chemvn.net/chemvn/showthread.php?t=6486&highlight=chỉ+số+octan

bạn ơi cho mình hỏi dầu hỏa và dầu lửa có giống nhau không?tại sao

Dầu hỏa hay dầu lửa (còn có tên gọi là dầu hôi) là 3 cách gọi tên tiếng Việt cho một sản phẩm chưng cất dầu mỏ tên là kerosene. Bạn tìm đọc các sách về Hóa học dầu mỏ bằng tiếng Việt có bán rất nhiều ở các nhà sách thì sẽ rõ.

Vài dòng thông tin ở đây, nếu bạn đọc được tiếng Anh (chuyển ngôn ngữ sang English) thì sẽ có nhiều thông tin hơn

Đầu tiên là không có khái niệm chỉ số kích nổ mà chỉ có khái niệm giá trị kích nổ thôi. Thêm nữa dầu lửa và dầu hôi là tương đông, nhưng nó không phải là phân đoạn kerosen. Bản thân kerosen là 1 sp của lọc hóa dầu chứ ko phải là nguyên liệu, nó là nhiên liệu, ý nghĩa thực sự của nó là dầu khai thác lên từ các giếng dầu thô

Bo_2Q: Nếu không có Vietkey hay Unikey thì huynh có thể lên mang download về. Không có ngoại lệ cho việc post bài không dấu. Lần này em đã edit lại hộ. Lần sau em sẽ xóa vào thùng rác theo quy định. Dưới là ví dụ 1 link download Unikey. Thân! http://www.vnnetsoft.com/download.php

huyngoc ạ, “Bản thân kerosen là 1 sp của lọc hóa dầu”: bỏ chữ hóa đi nhé.