chỉ số xà phòng hóa

trong quá trình xác định chỉ số xà phòng hóa, điều gì sẽ xảy ra nếu ta chỉ sử dụng một lượng KOH vừa đủ hoặc chỉ đủ để trung hòa các acid béo tự do? nêu hiện tượng? cách khắc phục? thí nghiệm: cho vào bình cầu sạch và khô 1 g chất béo. thêm 20 ml cồn 96 độ và 20 ml dd KOH 0.5 N trong cồn. lắc đều ,đậy bình bằng nút có lắp ống sinh hàn và đun sôi cách thủy trong 1 giờ. làm nguội hỗn hợp.cho 3 giọt phenolphtalein rồi chuẩn độ hỗn hợp bằng dung dịch HCl 0.5 N cho đến khi mất màu hồng tươi. làm mẫu trắng để kiếm chứng: thay khối lượng chất béo bằng lượng nước cất tương đương.:24h_006::24h_006: